LLPRAT_72_73
LLPRAT_68_69
LLPRAT_50_51
LLPRAT_10_11
LLPRAT_102_103
LLPRAT_12_13
LLPRAT_30_31

Textos: Marga Gómez Inglada

Producció: Arxiu Municipal del Prat de Llobregat

Correcció i traducció de textos: Benjamí Company

Disseny: Román Gutiérrez - Píxel infografia i disseny

Impressió: Previous serveis gràfics

© de l’edició: Ajuntament del Prat de Llobregat

Plaça de la Vila, 1. El Prat de Llobregat

Fotografies:

Arxiu Municipal del Prat de Llobregat: Fons Municipal, Fons Josep Monés i Amat,

Fons Josep M. Ginabreda, Fons l’Abans, Fons La Seda de Barcelona, Josep Fernández,

Pedro García, Gerard Giménez, Andreu Portillo i Josep M. Vilà.

Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Museu de l’Hospitalet, AENA, Centre Excursionista de Catalunya.

Anna Boyé, Jordi Comas, GISA, Carles Juscafresa, Sergi Ramos, Francesc Serrano, Kiko Terrasa,

Albert Uriach i Pere Vives.

Fotografies panoràmiques: © DigitalGlobe

ISBN: 978-84-87486-27-2

D.L.: B-46119-2010