Direcció: María Leach

Redacció, edició i correcció: Anna Mosquera i Bondia

Director d’art: Román Gutiérrez
Fotògrafs i agències: Héctor ZerKowitz, Getty Images