PRODUCCIÓ

Ajuntament del Prat de Llobregat

Consorci per a la Normalització Lingüística

ORGANITZACIÓ

Programa Municipal de Nova Ciutadania i Immigració

CNL El Prat de Llobregat

CPS Francesc Palau

CFA Terra Baixa

AFA Sant Cosme

FOTOGRAFIA. Irene Gallardo Cabrerizo

AJUDANT DE FOTOGRAFIA. Dimitri Grammatikakis

COL·LABORACIÓ. Agrupació Fotogràfica Prat

CREATIVITAT. Francesc Soriano

DISSENY GRÀFIC. Román Gutiérrez - Pixel Infografia i Disseny

IMPRESSIÓ. Arts Gràfiques Orient, SA

NOMBRE D’EXEMPLARS. 2.000

DIPÒSIT LEGAL B-25.320-2006

El Prat de Llobregat, maig de 2006