PRODUCCIÓ

Ajuntament del Prat de Llobregat

Consorci per a la Normalització Lingüística

ORGANITZACIÓ

Programa Municipal de Nova Ciutadania i Immigració

CNL El Prat de Llobregat

CPS Francesc Palau

CFA Terra Baixa

AFA Sant Cosme

FOTOGRAFIA. Irene Gallardo Cabrerizo

CREATIVITAT. Francesc Soriano

DISSENY GRÀFIC. Román Gutiérrez - Pixel Infografia i Disseny

ASSESSORAMENT TERMINOLÒGIC. TERMCAT, Centre de Terminologia

IMPRESSIÓ. Arts Gràfiques Orient, SA

NOMBRE D’EXEMPLARS. 2.000

DIPÒSIT LEGAL B-21.424-2007

El Prat de Llobregat, abril de 2007