Calendari Pixel Infografia i Disseny
Short List Premis LAUS 1995
Calendari Pixel Infografia i Disseny
Short List Premis LAUS 1996