PRODUCCIÓ

Ajuntament del Prat de Llobregat

Consorci per a la Normalització Lingüística

ORGANITZACIÓ

Programa Municipal de Nova Ciutadania i Immigració

CNL El Prat de Llobregat

CPS Francesc Palau

CFA Terra Baixa

FOTOGRAFIA. Irene Gallardo Cabrerizo

IL·LUSTRACIÓ. Ana Yael Zareceansky

DISSENY GRÀFIC. Román Gutiérrez - Pixel Infografia i Disseny

ASSESSORAMENT TERMINOLÒGIC. TERMCAT, Centre de Terminologia

IMPRESSIÓ. Arts Gràfiques Orient, SA

NOMBRE D’EXEMPLARS. 2.000

DIPÒSIT LEGAL B-26.482-2008

El Prat de Llobregat, maig de 2008