Muebles Arasanz, S.A.

Catalég General. Col·lecció "elements"

Direcció i Coordinació: Muebles Arasanz, S.A.

Director d’art: Román Gutiérrez
Fotògrafia i impressió: Estudi INDALO